دانلود فایل(بررسي مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستان)

بررسي مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستانبررسي مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستان|30009359|biw42042001|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسي مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

كدام گروه از بيماران به انتقال خون (تزريق خون) نياز دارند؟و لندن؟سابقه و اهداف: اطلاعات كمي در خصوص كاربرد تخصصي گلبول قرمز در انگلستان منتشر شده است. هدف از اين بررسي تشخيص اكثر افرادي است كه بطور تخصصي به خون نياز دارند تا هدفي باشند در جهت تحقق رو انتقال خون و با اين نگرش كه مصرف نامناسب خون را به حداقل رسانده و طرح تهه خون مورد نياز در آينده را حمايت كرده و ادامه دهد.اسناد و روش كار: كليه اطلاعات قبلي در خصوص انتقال RBC موجود ر 62 بيمارستان واقع در لندن و جنوب شرق انگلستان از تاريخ آوريل 1997 تا مارس 1998 جمع آوري شد.نتايج: مجموع 594810 واحد گلبول قرمز بطور موفقيت آميزي تا تخصصهاي كلينيكي مربوطه دنبال يا تعقيب شدند. اين ميزان معادل %19/91 از كل واحدهاي گلبول قرمزي است كه به بيمارستانهاي تحقيقاتي منتقل شد. از كل واحدهاي گلبول قرمز منتل شده، %2/51 مربوط به بخش جراحي، %36 به مديكال %8/12 به تخصصهاي «combined» بود.اختاميه: اين تحقيق گسترده رشته هاي (تخصصهاي) كلينيكي كه مصرف كننده اصلي RBC بخش خدمات بودند را دقيقاً مشخص كرده است. اين تحقيق درك كلي استفاده از RBC در بيمارستانها را بسط داده است. ضمناً سبب افزايش تحقيقات راهكارهاي آتي در خصوص كاهش انتقال خون آلوژنيك[1] شده است كه در صورت ايجاد كاهش قابل توجه پيش بيني شده در تهيه خون در اينده نزديك بسيار حائز اهميت خواهد بود.اصطلاحات كليدي: تخصصهاي كلينيكي،‌ مصرف (كاربرد) RBC

مقدمه:در ده سال اخير تغييرات مهم و قابل توجهي در فعاليتهاي مربوط به جمع آوري خون در بسياري از كشورها به چشم مي خورد. طي يك دهه قبل (تا سال 2000) افزايش كلي در تقاضا يا درخواست گلبول قرمز در انگلستان مشاهده شذ (R.Lodge. اطلاعيه شخصي). برعكس در آمريكا كاربرد گلبول قرمز كاهش يافته بود [1]. در مقايسه انگلستان با ساير كشورها، اين افزايش تقاضا به سطح پايين تر مصرف گلبول قرمز در ساير كشورها رسيد. اين نتيجه در مورد افزايش فعاليتهاي كلينيكي، پيشرفتهاي جديد در زمينه مديكال و سرجيكال[2] نيز صادق است. بعلاوه، دولت انگلستان به منظور بهبود استانداردهاي مراقبتهاي سلامتي اقداماتي صورت داده است، مثلاً در درمان امراضي و يا كاهش ليست انتظار جراحي، اين اقدامات در الگوي مصرف RBC مي توان مؤثر واقع شود. علاوه بر اين بعلت اجراي اصول و قوانين نپذيرفتن اعطا كننده جديد خون و مقدمات تست محافظتي براي انواع بيماري (VCJD) Creutzfeldt Jakob، اگر و در جايي كه بيماري باتشد، كاهش اساسي در تعداد افراد اعطا كننده خون در انگلستان رخ خواهد داد. اين مسئله كه در سال گذشته تمايل مصرف گلبول قرمز كاهشي در حدود 1/5% داشته است، اميدواركننده مي باشد. اگرچه اين كاهش در مجموع جبران كاهش پيش بيني شده را نمي كند.اطلاعات دقيق در مورد سطح مصرف RBC در انگلستان حائز اهميت است زيرا مجوزي است براي توسعه راهكارهايي كه در صورت امكان با تغييرات پروفايل 0منحني) تقاضاي RBC مقابله كرده و ارائه اعطا كننده هاي آلوژنيك را كاهش مي دهد. يك سري تحقيقات، مصرف خون در يك منطقه يا گروهي از بيمارستانها را مورد بررسي قرار دادند (2 7). نتايج تحقيقاتي كه مبني بر تعداد كمي از بيمارستانها يا تنها يك بيمارستان باشد، بر اسسا اهميت تخصصهاي موجود در اين مراكز، احتمالاً به سمت تخصصهايي كه مصرف خون بالايي دارند تمايل پيدا مي كند، مثلاً انكولوژي[3] يا كارديوتوراسيك[4] به علت كمبود اطلاعات در خصوص شرايط كلينيكي كه به انتقال RBC نياز دارد، اكثر P.353 تحقيقات محدود شدند. اين امر احتمالاً منجر به پديد آمدن مشكلاتي در دنبال كردن و يافتن مقصد نهايي هر واحد RBC بطور جداگانه مي شود، كه مستلزم صرف وقت در مرور يادداشتهاي مربوط به بيماران و يا سوابق بانك انتقال خون است. سيستم كامپيوتري بانك خون مكمل است قادر به تميز دادن بين درخواست خون، واحدهاي فراهم شده و واحدهايي كه واقعاً انتقال داده شده اند نباشد و يا فاقد اطلاعات كلينيكي كه در رابطه با تصميم گيري انتقال خون است، باشد.[1] - allogenic blood transfusion[2] - medical and surgical[3] - oncology[4] - Cardio-thoracicمطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره داستان عُزَير🔍تحقیق درباره دخانيات🔍تحقیق درباره دستگاه چاپ🔍تحقیق درباره دستگاه تولید مثل در دختران 🔍تحقیق درباره دماسنج جيوه اي🔍تحقیق درباره دمای خورشید چگونه اندازه گیری می شود🔍تحقیق درباره دوران ظهور در اسلام🔍تحقیق درباره دوخت جلد عینک آفتابی🔍تحقیق درباره خليل جبران🔍تحقیق درباره دوستي🔍پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی🔍پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش🔍تاريخچه سنگ گچ🔍تحقیق نظریه و ازمایش لویی پاستوردرباره پیدایش خود به خودی ماده زنده از ماده غیرزنده🔍تاریخ و چگونگی جمع قرآن کریم🔍با کودکان چگونه رفتار کنیم🔍چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم ؟🔍کـاراتـه🔍دانش آموز بیش فعال در مراکز استثنایی🔍مقاله استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان🔍سرگذشت روح و روان🔍بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی‎🔍رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه🔍پاورپوینت بادگیر در اقلیم های گرم و خشک، گرم و مرطوب🔍پاورپوینت بادگیر، شاهکار معماری ایران